Rêve / Spain RV 22

Resin meets Fabric

Lino
15 x 60 30 x 60 60 x 60
 
 
 
LN
 

Dekore

RV 22 Mosaico 144T NAT 30x30 cm

RV 22 Mattoncino NAT 30x30 cm

RV 22 Turtle LN 35,8x32 cm

RV 20-21-22 Turtle Mix LN 35,8x32 cm

Bacchetta Teal LN 2x60 cm

Sucre RV 30 7,5x30 cm

Tissue Blanc 7,5x28 cm

Tissue Noir 7,5x28 cm

Ruche Blanc 12,5x10,9 cm

Ruche Noir 12,5x10,9 cm